PRIVACY POLICY

Privacy policy

Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen en alleen gebruikt volgens onze Privacy Policy.

Delibert respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Delibert zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Delibert gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@delibert.nl.

Als u bij Delibert een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw Delibert account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Delibert zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Delibert account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Delibert gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Delibert geen cookies ontvangt.

Wij gebruiken externe advertentietechnologieën van gerenommeerde derde partijen om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoeker op onze website. Het doel hiervan is om de effectiviteit van internetadvertenties op onze site en de sites van derden te bepalen. Hiervoor maken we gebruik van cookies die door ons zijn aangeleverd en door ons zijn geplaatst. Dit is erop gericht bepaalde handelingen en transacties van bezoeker op onze website te registreren en op basis van deze gegevens bepaalde profielen aan te wijzen voor desbetreffende bezoekers. Wanneer de desbetreffende bezoeker op een website binnen het netwerk van onze partner komt, dan wordt er een advertentie uiting getoond op basis van het aangewezen profiel. In beide gevallen geven we het websitegebruik van bezoekers van onze website door aan de servers van onze partner. Tevens is in beide gevallen de informatie die namens ons wordt verzameld en via deze technologie wordt bijgehouden niet persoonlijk identificeerbaar.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Delibert, dan kunt u een e-mail sturen naar info@delibert.nl. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie. 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot verkoop van Delibert en prevaleren ingeval van strijdigheid met andere, met name inkoopvoorwaarden.

2. Alle geschillen, voortvloeiende uit verkopen van Delibert, zijn onderworpen aan Nederlands recht en zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter in Rotterdam.

3. Alle door Delibert gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onverbindend, totdat de aanbieding binnen de daartoe gestelde termijn is aanvaard.

4. Elke prijsopgave van Delibert is exclusief verpakking, exclusief B.T.W. en vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien na prijsopgave en voor de levering de kostprijzen een verhoging ondergaan, zal Delibert gerechtigd zijn de prijs met in achtneming van eventuele wettelijke voorschriften dien overeenkomstig te verhogen.

5. Delibert blijft eigenaar van de goederen totdat volledige betaling van alle vorderingen op de koper is verricht.

6. Betaling van alle door Delibert te leveren goederen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum na factuurdatum, en wel netto zonder enigerlei aftrek of schuldvergelijking. Alle betalingen zullen strekken in de eerste plaats in mindering op verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats op de oudste openstaande facturen.

7. Ingeval niet tijdige betaling plaatsvindt, is de koper zonder voorafgaande ingebrekestelling over het uitstaande een vertragingsrente verschuldigd van 12% per jaar. Voorts is de koper alsdan een bedrag van 10% over het factuurbedrag verschuldigd wegens administratiekosten. Ingeval van incasso zal de koper alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 10 % van het uitstaande factuurbedrag aan Delibert te voldoen.

8. Reclame omtrent kwaliteit of kwantiteit van de door Delibert geleverde goederen dient te geschieden binnen 24 uur na aflevering en dient binnen 2 werkdagen daarna schriftelijk en gespecificeerd te worden bevestigd. Reclame omtrent facturering dient te geschieden binnen 6 werkdagen na factuurdatum en wel schriftelijk en gespecificeerd. Bij gebreke van tijdige reclame vervallen alle aanspraken van de koper ter zake van kwaliteit, kwantiteit en facturering van de geleverde goederen. In geval van tijdige en terechte reclame is de aansprakelijkheid van Delibert beperkt tot vervanging van de geleverde goederen, met uitsluiting voor de eventuele gevolgschade. Reclame ontslaat de koper niet van zijn betalingsverplichting tegenover Delibert. Retourzending van de geleverde goederen kan slechts plaatsvinden na toestemming van Delibert; de daaraan verbonden kosten zullen voor rekening van de koper zijn.

9. Ieder vorderingsrecht van de koper tegen Delibert verjaart na 6 maanden na het ontstaan van de vordering en vervalt na verloopt van 1 jaar na het ontstaan van de vordering.

10. Indien in containers en/of kratten geleverd wordt zijn en blijven deze het eigendom van Delibert en dienen franko aan Delibert geretourneerd te worden. Indien gebruik wordt gemaakt van containers of kratten zal een bedrag van €160,00 per container en € 9,00 per krat worden berekend. Bij retourneren zullen deze worden gecrediteerd.

wat dacht u van deze?

Borrelschaal Fiona
schaal - 5/6 prs.
59,50
Bekijk alle borrelschalen

Enkele reviews van klanten

bekijk alle reviews

Ruud Dekker

Bij een wereldstad hoort een wereld bedrijf als Delibert. Wij bestellen er al vele jaren elke dag bedrijfslunchpakketten met de aller- lekkerste verse broodjes met de hoogste kwaliteit uit de regio Rotterdam.

Tarek Laarif

Als je echt een geweldige compleet verzorgde lunch zoekt moet je hier zijn. Alles tiptop in orde. Bovendien ook nog eens hele vriendelijke mensen :-D
Feyenoord StadionKuipweg, Rotterdam

Dirk Dop

De levering was snel, berzorger was ontzettend vriendelijk en de broodjes maakten het helemaal af. Delibert is zeker een aanrader!
Haan MuzieklaanBuytenweg, Zoetermeer

Meteen uw bedrijfslunch of lunchpakketten bestellen?

Bekijk ons assortiment aan lunchschalen, maak uw keuze en plaats uw bestelling. Wilt u een bedrijfslunch bestellen of heeft u speciale vragen of wensen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op. We denken graag met u mee.

Wilt u een bedrijfslunch bestellen of heeft u speciale vragen of wensen? Neem dan rechtstreeks contact met ons op. We denken graag met u mee.

Neem contact op

Daarom Delibert

Onze broodjes, lunch en catering zijn gewoon de aller-aller-lekkerste. Interesse? Onze bezorgservice levert in de regio Rotterdam en omstre

  • alles vers en zelfgemaakt
  • bezorging 25 km rondom rotterdam
  • altijd persoonlijk contact